Placebo.

I de kliniska studier jag arbetar med testar man ofta ett helt nytt läkemedel som ännu inte kommit ut till försäljning på marknaden. I de flesta sådana studier delar man upp behandlingen i två grupper. En grupp patienter får det aktiva läkemedlet och den andra får placebo. Jag fascineras mycket över den så kallade placeboeffekten. Många har nog hört talas om begreppet, men vad är det egentligen? Placeboeffekten innebär att man upplever en positiv effekt även om det läkemedel man tar inte innehåller någon verksam substans….Fortsätt läsa ”Placebo.”