Nu gäller det att ta varje tillfälle som ges till att njuta av de fina dagar som vi får serverade. Vem vet när det vänder? Detta är dilemmat med den svenska sommaren men också en påminnelse om att fånga stunden. En mikropaus blev det på lunchen, hann tyvärr inte stanna upp så länge eftersom det är mycket som behöver göras i alla jobbprojekt nu. Mitt lilla citronträd fick komma ut på luftning och avhärdning. Det blommar för fullt och avger en supersöt och tung doft. Jag har penslat och försökt pollinera på konstgjord väg medan trädet stod inne så vi får se om det blir några nya citroner så småningom.

Jag skrev nyligen om patientinformation och samtycke vid kliniska studier och om hur viktigt det är att ett deltagande sker frivilligt och på patientens villkor. Informationen ska vara lätt att förstå och ge en tydlig överblick av studien och vad som händer om man väljer att delta. Studiedeltagandet måste ske på ett etiskt korrekt sätt. I boken Larmrapporten tar Emma Frans upp ett välkänt exempel på en studie som inte utfördes på ett etiskt försvarbart sätt.

I Lund fanns förut en anstalt för så kallade ”sinnesslöa”. Anstalten hette Vipeholm och där utfördes några försök som kom att kallas Vipeholmsexperimenten. Det var experiment som utfördes på uppdrag av Sveriges riksdag av medicinalstyrelsen. De pågick i tio år, mellan 1945 och 1955. Vid denna tid var svenskarnas tandhälsa mycket dålig. Forskarna anade att det kunde finnas ett samband mellan att äta sötsaker och få hål i tänderna men ingen hade ännu kunnat bevisa att antagandet stämde.

Forskare tyckte att de som var intagna på Vipeholm skulle passa bra som deltagare i tandhälseexperimentet eftersom alla som deltog i studien fick samma mat. Under den här tiden påstod man att förståndshandikappade människor inte upplevde smärta och obehag på samma sätt som friska personer. Experimentet sponsrades bland annat av företag inom sockerindustrin som hoppades på att resultaten inte skulle visa en stark koppling mellan socker och karies. Forskningspersonerna fick äta stora mängder kola som var särskilt seg så att mycket av sockret skulle fasta på tänderna. Studieresultaten fastslog slutligen att socker gav upphov till karies och dålig tandhälsa. Kunskapen ledde till kampanjer som på ett tydligt sätt förbättrade svenskarnas tandhälsa. Man råddes att begränsa sitt sötsaksintag till endast en gång per vecka och det var så lördagsgodisfenomenet uppstod.

Vipeholmsexperimenten resulterade alltså i betydelsefull kunskap men den ska ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv. För det är ju inte acceptabelt att låta människor lida på det här sättet (även om lidandet i det här fallet orsakas av något så gott som kola). Deltagarna i studien hade inte givit sitt samtycke och det strider mot reglerna för hur en kliniska studie ska utföras. Deltagarna hade inte förstått vad det innebar att delta i studien och man kan se det som att de utnyttjades i sin sårbara situation.

Numer är forskning på särskilt utsatta grupper extra reglerad.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *