Vivor av olika slag lyser upp rabatten runt flagg stången just nu. Det är mycket som händer den här tiden på året, mycket som ska göras på jobbet innan sommarsemestrarna börjar, många aktiviteter i skola och förskola, många långa helger med full rulle och det gäller verkligen att säga till sig själv att stanna upp då och då och njuta en stund av allt det fina.

Den blomstertid nu kommer. I trädgården finns det många gamla sorter som mormor planterade. Mamma har varit bra på att ta hand om och ta vara på och tack vare det får vi nu njuta av väldigt fina perenner som tittar fram varje år. Jag hoppas att vi kommer att kunna ta hand om dem lika bra. Den gamla narcissen doftar ljuvligt och är som finast just nu. Några enstaka exemplar finns kvar och jag ska se till att sätta några nya lökar i höst.

Jag jobbar med ett flertal nya studier på jobbet nu. Då är det mycket som ska förberedas, inför ansökan till etikkommitté, läkemedelsmyndighet, kanske strålskyddskommitté och eventuellt biobank. Det krävs en del planering för att få allt att gå ihop och stämma med de uppsatta tidsramarna. Vi jobbar ofta mot ett tight uppsatt mål om när studien bör vara godkänd och klar att startas. Ett av de absolut viktigaste dokumenten är patientinformationen. Det är det dokument som vi lägger i särklass mest tid på att förbereda. Patientinformationen är ett formulär som ska innehålla all den information som en person rimligtvis kan behöva känna till för att kunna ta ställning till deltagande i en forskningsstudie. Men den ska helst inte innehålla mer information än så och det är vanligen det som är det svåra. Ofta finns det en så kallad masterversion som uppdragsgivaren skapat och som sedan ska anpassas efter de olika länderna som deltar i studien. Denna masterversion kan vara alldeles för lång jämfört med vad som tillåts i de flesta länder och då måste den reduceras kraftigt, samtidigt som essensen och de nödvändiga detaljerna absolut inte får försvinna. Det är en delikat uppgift som inte alltid är så lätt att få till.

Den skriftliga patientinformationen är ett komplement till den information som ska ges muntligen, av forskningsläkaren. Studiedeltagaren ska alltid ha gott om tid på sig att läsa och möjlighet att ställa frågor samt få tillfredsställande svar. Det ska finnas ett samtyckesformulär kopplat till informationen där studiedeltagaren sedan får signera om hon eller han bestämmer sig för att gå med i studien. Studiedeltagaren ska alltid förses med en kopia av patientinformationen att ta med sig hem och det är mycket viktigt att det framgår på ett tydligt sätt att man när som helst kan ångra sig och gå ur studien. Frivilligheten är superviktig och det får inte vara någon tvekan om detta i den information som ges. Det är viktigt att patientinformationen ges på ett enkelt och tydligt språk och inte innehåller ord som kan upplevas som en påtryckning eller överord om studiens tänkbara värde. Informationen bör anpassas till personens ålder och förutsättningar i övrigt eller eventuell annan orsak till nedsatt beslutskompetens. Vid forskning med barn ska information riktas till såväl barnet (om läskunnigt) som till
vårdnadshavare. Om en studie ska inkludera både barn och vuxna kan det vara många olika varianter av patientinformationen som behöver förberedas. För små barn ska den såklart vara extra kort och kanske innehålla bilder som visar visuellt vad som ska hända i studien.

Det är viktigt att det finns en tydlig förklaring till vad målet med studien är och varför den görs samt varför just denna forskningsperson tillfrågas om deltagande. Förutom att beskriva vad som kommer att ske i studien ska det även finnas tydligt förklarat vilka eventuella risker och/eller fördelar som deltagandet medför, om prover tas, hur persondata kommer att hanteras och hur studiedeltagaren är försäkrad under studiens gång.

Olika länders etikkommittéer har lite olika riktlinjer och råd kring hur de vill att patientinformationen i just det landet ska se ut. Om man då som jag arbetar med flera olika länder är detta också viktigt att hålla styr på och ha kunskap om. I det stora hela skiljer det sig dock inte så mycket, det viktigaste är att informationen ska vara tydlig och lätt att förstå samt som sagt att studiedeltagaren ska bli medveten om att deltagandet är helt frivilligt.

Nu har jag en välbehövlig paus från jobbet i några dagar och hela familjen har samlats. I eftermiddag ska jag få träffa några vänner som jag inte sett på länge och jag kan tänka mig att det blir en hel del skratt och kanske även lite gråt. Det brukar vara så när vi träffas.

Vår trädgård är liksom i två nivåer och i slänten där emellan växer massvis av bergenia. Den blommar också som finast nu och är faktiskt riktigt fin och maffig att ta in i buketter. Bladen är stora och liknar rabarberblad en hel del. Jag och min bergeniabukett önskar en fortsatt fin helg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *