Seminarie om antibiotikaresistens.

Kategorier antibiotikaresistens

Så länge jag har arbetat inom kliniska prövningar har jag också varit medlem i Apotekarsocieteten. Det är en organisation som har som mål att sprida kunskap om läkemedel och farmakologi. Jag försöker i mån av tid att gå på några av de intressanta seminarier som Apotekarsocieteten anordnar. Det är alltid otroligt kunniga personer som föreläser om ämnen som är aktuella och spännande.

Igår var jag en snabb sväng i Stockholm. Förutom att i gott sällskap av andra körbärsblomsfantaster ta ett foto i Kungsträdgården, lyssnade jag till ett seminarie om antibiotikaresistens. Jag har ju varit inne på detta ämne tidigare här i bloggen, där jag både skrivit om upptäckten av penicillinet och även just om antibiotikaresistensen, som ju anses vara ett av de allvarligaste hoten vi har att kämpa mot nu och i framtiden. I ett inlägg skrev jag även och funderade lite kring alternativ till antibiotika. Det är verkligen en kamp på riktigt. Den måste tas på största allvar och vi måste alla ständigt komma ihåg att vara medvetna om den, informera och utbilda. Jobbet ska ses som ett långsiktigt projekt där alla kan göra skillnad. Här om dagen publicerades en debattartikel i ämnet, skriven av Apotekarsocietetens vd Karin Meyer och Björn Olsen, överläkare och professor i infektionssjukdomar vid ­Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, i Uppsala Nya Tidning.

Karin Carlin från Folkhälsomyndigheten berättade under seminariet om den nationella samverkansfunktion som de tillsammans med Jordbruksverket startade 2012, där 25 myndigheter och organisationer ingår för att tillsammans jobba mot antibiotikaresistens. Det finns en ny handlingsplan i linje med regeringens strategi där ett av målen är ”ökad kunskap i samhället”. Där planerar man att fortsätta arbeta med Skydda antibiotikan, inleda en dialog med skolverket och att fortsätta anordna antibiotikaforum på olika nivåer. Skydda antibiotikan är en kommunikationsinsats som startade 2015 med syfte att öka medvetenheten kring hur allt angående antibiotika och resistens hänger ihop. Det finns också en skydda antibiotikangrupp på Facebook och vi uppmanas alla att använda #skyddaantibiotikan när vi skriver om ämnet i sociala medier.

Sverige var tidigt ute med den första nationella handlingsplanen år 2000. Arbetet har hela tiden setts som långsiktigt och ledde till framväxten av nätverket Strama redan i mitten av 1990-talet. Magnus Thyberg från Stockholms Läns Landsting fanns på plats under seminaret för att tala om hur man genom att skaffa sig bättre kunskap om olika målgrupper i samhället och utforma information om antibiotika utifrån dem kan åstadkomma en mer rationell antibiotikaanvändning än i dag. Magnus berättade om hur Strama arbetat med kampen mot antibiotikaresistens under de senaste 10 åren. Det finns Stramagrupper i varje landsting och de arbetar med information både till förskrivare och allmänhet i form av appar, webbutbildningar och annat informationsmaterial. Strama har bland annat arbetat med information till barnavårdscentraler att använda vid föräldrautbildningen. Och förskrivningen av antibiotika har verkligen minskat i Sverige under de senaste 25 åren så vi är på rätt väg.

Maria på Folhälsomyndigheten berättade också att de arbetar med utveckling av material för en utbildning riktad till nyanlända. Detta anses vara viktigt eftersom synen på hur antibiotika bör användas kan skilja sig en del mellan olika länder. Som jag skrev om tidigare är det till exempel viktigt att tänka på att ta hela sin antibiotikakur om man väl blivit förskriven en, att lämna tillbaka eventuellt oanvänd antibiotika till apoteket och att inte dela kurer med andra. Detta kan tyckas som en självklarhet för vissa men det tåls att upprepas. Informationsmaterialet som tas fram är i rörlig form med frågor och påståenden som stimulerar till diskussion.

Det var en mycket givande och intressant timme och det kommer att kännas väldigt viktigt att följa utvecklingen och försöka bidra så mycket som det går till kampen mot antibiotikaresistensen.

Bildresultat för apotekarsocieteten bibliotek wallingatan

Jag glömde helt bort att ta en bild på Apotekarsocietetens fina bibliotek där seminariet hölls. Så här ser det ut och denna bild är lånad från Apotekarsocietetens websida.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *