Krokusarna kikar upp bland förmultnade löv och nysmält snö. Fåglarna sjunger sig hesa och värmen återvänder. Ljuvligt!Solnedgångarna är fantastiska nu. De infinner sig senare och senare för varje vecka och förflyttar sig. Underbart att våren är här!

Tre barn senare befinner vi oss på olika ställen i det svenska vaccinationsprogrammet. Det var aldrig någon tvekan om huruvida barnen skulle vaccineras eller ej, vaccinet är helt enkelt en innovation som man inte har råd att strunta i. Det råder dock delade meningar och det finns vaccinationsmotståndare som väljer att inte vaccinera sina barn. Det florerar medicinska myter och påståenden kring vaccin och en faktoid är att det skulle orsaka autism.

Jag återkommer här igen till Emma Frans, folkbildaren som skrivit en av mina favoritböcker Larmrapporten. I den boken tar Emma upp ett exempel på där förfalskade forskningsresultat var med och skapade ett vaccinmotstånd.

En forskare vid namn Andrew Wakefield publicerade 1998 en forskningsrapport i en ansedd tidskrift. I rapporten hävdades att vaccin som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund kunde orsaka autism. Rädslan för vaccinet tilltog och hundratusentals föräldrar valde därmed att inte vaccinera sina barn. Senare studier som behandlade samma frågeställning misslyckades med att hitta något samband och det visade sig slutligen att Wakefields resultat var förfalskade. Den ansedda tidskriften drog 2010 tillbaka studien och forskaren förlorade sin läkarlegitimation. Det visade sig att Wakefield haft en ekonomisk anledning till att skriva negativt om vaccinet. Innan studien började hade han fått en stor summa pengar av advokater som representerade föräldrar vars barn hade autism. Dessa föräldrar försökte få skadestånd från vaccinproducenter. Denna finansiella beroendeställning hade Wakefield inte tagit upp i sin rapport. Trots att studien dragits tillbaka finns det fortfarande många personer som tror att vaccin orsakar autism och därför undviker att vaccinera sina barn och detta kan vara ett livshotande beslut. Alltså, även när fusk uppdagas kvarstår den felaktiga uppfattningen. När någon har bestämt sig för att något är farligt verkar det vara ofantligt svårt att få den personen att ändra sig även om det finns tydliga bevis som strider mot deras åsikt.

Det är viktigt att försöka förebygga felaktiga uppfattningar innan de sprids och det måste göras genom att lära sig att utvärdera information på ett korrekt sätt och att inte lägga alla kort på enskilda studieresultat eller enskilda personers påståenden för den delen.

Vaccination är ett sätt att skydda oss mot infektionssjukdomar genom att tillföra ämnen som aktiverar kroppens egna immunförsvar mot de bakterier eller virus som orsakar sjukdomen. Det stora genombrottet skedde i slutet av 1700-talet då man lyckades framställa vaccin mot smittkoppor. Snart efter det kunde man producera vaccin även mot fler smittor. Vaccin kan räknas som en av läkekonstens största upptäckter genom att det har lyckats utrota ett flertal farliga sjukdomar. Visst ska man ha respekt för vaccin, precis som för andra läkemedel. Och precis som med andra preparat så kan det föra med sig biverkningar. Men något som är viktigt att komma ihåg är att det alltid måste göras en noggrann risk-versus-nytta-bedömning när man tar fram ett nytt läkemedel. Det är extremt ovanligt med allvarliga biverkningar efter vaccinering och sjukdomen man vaccinerar mot är ett större hot än vaccinet i sig. I många fall kan man hantera eventuella biverkningar inom sjukvården eller förebygga dem om man i förväg är medveten om t.ex. allergier. En sund livsstil kan nog hjälpa till att mota bort vissa infektioner men det finns tyvärr smittor som inte tar hänsyn till detta utan drabbar skoningslöst. Vissa vacciner måste man fylla på varje år, t.ex. influensavaccin. Detta på grund av att viruset ser olika ut från år till år. Det är svårt att lång tid i förväg sia om vilka virus som kommer och därmed ta fram vaccin i god tid som ska slå mot detta speciellt virus. Framtagningen måste alltså gå fort när man väl vet vilket virus som härjar men samtidigt är kraven på säkerhet höga. Man måste genomföra kliniska studier och det görs inte i en handvändning.

Läkemedelsverket skriver på sin hemsida: ”När ett vaccin har godkänts är kunskapen om skyddseffekter och vanliga biverkningar stor. Ovanliga biverkningar går däremot ofta inte att upptäcka i de kliniska studier som godkännandet baseras på, även om man genomfört stora studier. Därför följs nya vacciner noggrant efter godkännandet för att ständigt öka kunskapen. För att så snabbt som möjligt försöka fånga upp misstankar om nya, okända biverkningar, så kallade signaler, uppmanas förskrivare, apotekspersonal och patienter att rapportera om de misstänker att ett läkemedel orsakat en oönskad effekt. Det finns inget krav på att man i rapporten måste vara säker på att det finns ett samband mellan läkemedlet och den misstänkta biverkningen.”

När kroppen får ett vaccin tror den att den får något farligt och börjar skydda sig mot det främmande ämnet. Kroppen bildar antikroppar mot det farliga ämnet och nästa gång man träffar på samma patogen har kroppen byggt upp ett immunförsvar mot just det ämnet. Det finns olika typer av vaccin. Levande vaccin är försvagade och kan därmed inte ge sjukdomssymptom, eller ger bara en väldigt mild sjukdom. Det finns också vacciner som avdödats på olika sätt. Det kan ske t.ex. med värme. Det finns även varianter där man använder sig av ett gift som produceras av en bakterie eller virus. Stelkrampsvaccinet är ett sådant exempel. Man renar då fram giftet och ser till att det förstörs och inte ger sjukdomen.

De vaccin som används idag är väldigt effektiva med mycket hög skyddseffekt. Om man har ett tillräckligt skydd i befolkningen kan även ovaccinerade personer till viss del vara skyddade av det. Om vi inte skulle vaccinera oss skulle vi med största sannolikhet gå tillbaka till så som det var i början av 60-70-talet när man började med vaccinationsprogrammet.

Folkhälsomyndigheten skriver på sin hemsida: ”Vaccinationer förebygger smittsamma sjukdomar. Näst efter rent vatten, är vaccinationer det som mest effektivt bidrar till folkhälsan i världen. Många allvarliga sjukdomar som var vanliga förr har mer eller mindre försvunnit från Sverige, tack vare att många valt att följa våra nationella vaccinationsprogram.” Om man vill läsa mer om vacciner kan man vända sig just till Folkhälsomyndigheten eller till Läkemedelsverket.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *